ಲೇ… ಏನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅದಿಲೇ ಚಿದ್ಯಾ ನೀ….

Date : Saturday, 22/09/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಅಂವಾ ಹಿಂತಾ ಚಿಲ್ಲರ ಮನಷ್ಯಾ ಇದ್ದಾ ಅಂದರ ಮಂಗಳವಾರೊಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಗುಡಿ ಮುಂದ ಬೀಕ್ಷಾ ಬೇಡೋರ ಕಡೆ ಸಹಿತ ಅವರದ ಕಲೇಕ್ಷನ್ ಐವತ್ತ-ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದರ ಚಿಲ್ಲರ ಇಸ್ಗೊಂಡ ನೋಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾ…. ಅಲ್ಲಾ, ಅಂವಾ ಹಂತಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನಷ್ಯಾ ಅಂದರ ಚೀಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತ…ಅವನ ಕಡೆ ಅಷ್ಟ ಚಿಲ್ಲರ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಈ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪರ್ವಗಳು……….

Date : Friday, 16/11/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳೊ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋತ, ಇವತ್ತ ನವೆಂಬರ್ ೧೭ ಅಂತ ಓದಿದ್ದ ತಡಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ “ಲೇ..ಇವತ್ತೀಗೆ ೧೮ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಮದವಿ...

Read More

ಮಾತ ಮಾತಿಗೊಂದ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ ಮಾತ……

Date : Friday, 02/11/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಅಗದಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನ ನಾವ ಅಂತೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಕಲತೋರ, ಬಾಯಿ ತಗದರ ಅಗದಿ ಚೊಕ್ಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಷಾದಾಗ ಮಾತಾಡೊರ. ಇನ್ನ ನಮಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇದ್ದಾಗಿಷ್ಟ...

Read More

“ರ್ರೀ…ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತ ನಾನೂ #metoo ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಿ”

Date : Friday, 19/10/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ ಅನ್ನೌನ ನಂಬರನಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೆಜ್ ಬಂತ, ನಾ ಪೇಪರಗಾನ ಬರಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾಗಿಂದ ಹಿಂಗ ಮೆಸೆಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಾನೂ ಓದ್ಕೋತಂತೂ ಕೂಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಾ, ಆದರ ಯಾಕೋ ನಂಗ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್...

Read More

ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಂದು Standard ಇರಬೇಕು.

Date : Saturday, 13/10/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ, ನಾ KEC ಒಳಗ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತಿ ಬಸು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಂವ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾ. ಅವಂಗ ಆವಾಗ ಮೂವತ್ತ-ಮೂವತ್ತೇರಡ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಲಗ್ನ...

Read More

Photography