ಕನ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಆಗೇತಿ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ…..

Date : Thursday, 14/01/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಒಬ್ಬಂವ ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾನ. ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ಅಂವಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಚಗಾರ ಇಸ್ಗೊಂಡರ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಟ್ಟರ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಿ ಆದಂಗ. ಅಲ್ಲಾ, ಹಂಗ ಅಂವಾ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಇಲ್ಲಾ ಇಸ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕನ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಆಗೇತಿ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ…..

Date : Thursday, 14/01/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಒಬ್ಬಂವ ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾನ. ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ಅಂವಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಚಗಾರ ಇಸ್ಗೊಂಡರ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಟ್ಟರ ಕೆಲಸ...

Read More

2020ರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು…ಕೋವಿಡ್ -19

Date : Thursday, 24/12/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

…………. ನಾ ಗಡದ್ದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಸ್ಯಾನ ಫೋನ ಬಂತ, ನಾ ಎತ್ತೋದ ತಡಾ ’ಲೇ…ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನೋಡಿದೇನ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾ. ’ಏ..ಇಲ್ಲಲೇ…ಯಾಕ? ಮತ್ತ ಹೊಸಾ ಕೇಸ ಬಂತಿನ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ?’...

Read More

ರ್ರೀ…ಕಾರಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರ ಬರಸ್ತಿರಿ?

Date : Thursday, 10/12/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಹೆಂಗ ಕಾರ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೊದರ ಬಗ್ಗೆ ’ ಕಾರ ಇದ್ದಷ್ಟ ಕಾಲ ಚಾಚಬೇಕು’ ಅಂತ ಒಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಹಸನನ ಬರದಿದ್ದೆ. ಕಾರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರೋದಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಹಸನ...

Read More

ಯಾರರ ನನ್ನ ಗಂಡಗ ದೃಷ್ಟಿ ತಗಿರೇವಾ?

Date : Friday, 27/11/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದುವರಿ- ಹನ್ನೆರಡ ಆಗಿತ್ತ, ಮೊಬೈಲ ರಿಂಗ ಆತ, ರಿಂಗ ಟೋನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿದ, ನಂಗೇನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಾ ತಲಿ ಕೆಡಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲಾ. ಆದರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಂಗ ಆಗಲಿಕತ್ತ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ...

Read More

Photography