ಸತ್ತರ ನೀರ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ್ವಾ.

ಸಿಂಧಕ್ಕಾ, ಸುದಕ್ಕಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತ ಸುನಂದಾ ಇವರ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಧಾರವಾಡದೊಳಗ ಒಂದ ಐವತ್ತೈದ- ಅರವತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಗೇಳ್ತ್ಯಾರ. ಇವರೇಲ್ಲಾ ಹೆಬ್ಬಾರವರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸನಾಗ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರ. ಅಗದಿ ಗಳಸ್ಯ-ಕಂಟಸ್ಯ ಅನ್ನೊ ಹಂತಾ ಗೆಳೆತನ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರೂ 75 ದಾಟಿದವರ.ಇನ್ನ...

Read More

ಕಡಿಮನಿ ಕಡಕೋಳ ’ಕಡಾ’ ಮಾಮಿ…

“ರ್ರಿ, ಕಡಕೋಳ ಮಾಮಿ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಕೇಳಿದರ ಈಗ ಜಸ್ಟ ಸ್ನಾನಕ್ಕ ಹೋಗೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳರಿ” ಅಂತ ಹೇಳಿದೋಕಿನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಚ್ಚಲಮನಿಗೆ ಜಿಗದ ಡಬಕ್ಕನ ಬಾಗಲಾ ಹಕ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನಂಗರ ಒಂದು ತಿಳಿಲೇ ಇಲ್ಲಾ. ಈಗರ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊರಗ ಬಂದ...

Read More

ರ್ರಿ…ನಾನು ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿತೇನ್ರಿ

ಮೊನ್ನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯಾಳದ ಅನಸಕ್ಕಜ್ಜಿ ತಾ ಋಷಿ-ಪಂಚಮಿ ಹಿಡದೇನಿ, ಇದ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಉದ್ಯಾಪನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕ ಹದಿನಾರ ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುತ್ತೈದೆರ ಜೊಡಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆ ಹಳಿಯಾಳದಾಗ ನಮ್ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಅಷ್ಟ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕ ನೀ...

Read More

ನಿಂದ ಛೊಲೋ ಬಿಡ್ವಾ.. ನಿಂಗ ಪೆನ್ಶನ್ ಬರತದ

ಮೊನ್ನೆ ಹಾನಗಲದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಕ್ಕು ಮೌಶಿ ಬಂದಿದ್ಲು, ಹಂಗ ಅಕಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡತಿರ್ತಾಳ. ಆದ್ರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತ. ಬಂದೋಕಿನ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ “ಏನ್ವಾ, ಮಗನ ಮುಂಜ್ವಿ ತಗದಿ ಅಂತ, ಏನ...

Read More

ಹಳೆ ಹನಿಮೂನ

ಇವತ್ತಿಗೆ (೨೮.೧೧.೨೦೧೨) ನನ್ನ ಮದುವಿ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ ಹನ್ನೇರಡ ವರ್ಷ ಆತ. ಹಂಗ ಈ ಹನ್ನೇರಡ ವರ್ಷದಾಗ ನಾ ಎಷ್ಟ ಸಾಧಸೇನಿ, ಎಷ್ಟ ಸವದೇನ ಅನ್ನೋದ ನನಗ ಗೊತ್ತ. ಆದ್ರೂ ಹನ್ನೇರಡ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ ಹೋತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಾ. ನಾ ವರ್ಷಾ ಅನಿವರ್ಸರಿ...

Read More

ಚಿತ್ರ ಸಂತೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂತೆ….

ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಚ್ ೩ಕ್ಕ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಬಂಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಇತ್ತ. ಏನ ಇವರಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ಲೋ ಇಲ್ಲಾ ರವಿ ವರ್ಮನ ಅಬಚಿನೋ ಅಕಿ ಸಂಬಂಧ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಬ್ಯಾಡರಿ. ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ನಂಗಿಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾ,...

Read More

ಯಾರದೊ ರೊಕ್ಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ..

ನಾವ B.Sc ಕಲಿಬೇಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತಿ ಒಬ್ಬ ಮಾರವಾಡಿ ದೋಸ್ತ ಇದ್ದಾ. ಹಂಗ ಆವಾಗ ಮಾರವಾಡಿ ಮಂದಿ ಸೈನ್ಸ ಕಲಿಯೋದ ಭಾಳ ಕಡಿಮಿ ಇತ್ತ. ಮಾರವಾಡಿ ಮಂದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ ಮಾಡೊದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರೇಲ್ಲಾ ಕಾಮರ್ಸ ತೊಗೊಂಡ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದರ...

Read More

ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮರತ ಬಂದರಂತ………

ಈಗ ಒಂದ ಎರಡ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನಿ ಬಾಜು ಇಬ್ಬರ ಅಗದೀ ವಯಸ್ಸಾದ ಗಂಡಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದಾರ. ಹಂಗ ಅದ ಅವರದ ಸ್ವಂತ ಮನಿ, ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಮಗಾ ಸೊಸಿ ಜೊತಿ ಇದ್ದರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮನಿ ಭಾಡಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎರಡ...

Read More

ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆ

ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನವೇ ಉಡುಗೊರೆ, your presence is presents. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಉಡುಗೊರೆ, presents in blessings only ಅಂತೇಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ ಮ್ಯಾಲೆ ಪ್ರಿಂಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವಸ ಎರಡು ಕೈಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ ಫೋಟೊ ಹೊಡಸಿಗೊಳೊ ಮಂದಿನ್ನ ನೀವ...

Read More

ದೇಸಾಯರ sms ಪಂಚಾಂಗ ಬಂತ.

ತಿಂಗಳದ ಒಂದನೇ ವಾರ ಯಾವಗಲೂ ಭಾಳ ಟೆನ್ಶನ್ ವಾರ. ನಳದ ಬಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ ಬಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿಂದ, ಕಿರಾಣಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಡಗಾಡ ಬಿಲ್ಲ ಬರೋದ ಒಂದನೇ ವಾರದಾಗ. ಹಂಗ ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಬಿ.ಪಿ ಏರಿಸಿಗೊಂಡ ನಮ್ಮವ್ವಗ ‘ನೋಡಿ ಖರ್ಚ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ