ವಿವಾಹ ಎಂಟು ತರಹ…ವಿರಹ 108 ತರಹ….

ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರಿ…ನಿಂಬದ ಮದ್ವಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾ ಟೈಪ್?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಂಗ ಗಾಬರಿ ಆತ, ಇಕಿ ಏನ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದರ ತಳಾ ಬುಡಾನ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ ಅದರಾಗ ’ನಿಮ್ಮ ಮದ್ವಿ’ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತಾಳ, ಇಕಿಗೇನ ನನ್ನ...

Read More

’ಮತ್ತ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗ…..ಚಟಾ-ಪಟಾ?’

ಹದಿನೈದ ದಿವಸದ ಹಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅತ್ಯಾನ ಮಗಗ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಹಸನ ಬರದಿದ್ದೆ, ಇದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕಥಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದ ಆ ಕನ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗ ರಿಜೆಕ್ಟ ಮಾಡ್ತ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದ...

Read More

ತಂಗಿ, ಏನ ಕಲ್ತೀವಾ…ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನ್?

ಹೋದ ಸಂಡೆ ಒಂದ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತ. ಅಲ್ಲಾ, ಹಂಗ ನಂಗೇನ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಾರದಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲಾ, ಇನ್ನೂ ವರಾ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತೇನಿ ಆ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ ಆದರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಏನ ಒಂದ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಿ ಕಟಗೊಂಡೆ...

Read More

ಏ….ನೀವ ಗಣಪತಿ ಯಾ ಭಾವ್ಯಾಗ ಕಳಸ್ತೀರಿ?

ನಾವ ಸಣ್ಣೋರಿದ್ದಾಗ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಸೋ ಹಬ್ಬ ಬಂದರ ಮುಗದಹೋತ, ಅದ ಒಂದs ನಮಗ ಗಂಡಸರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅನಸ್ತಿತ್ತ. ಹಂಗ ಮನಿ ಗಣಪತಿಕಿಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತ. ದಿವಸಾ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ನಾವ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ...

Read More

ಏನ್ ದೋಸ್ತ…ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತಿಯಲಾ

ಹೋದ ಶನಿವಾರ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಮಂಜ್ಯಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಂಗ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮಕಿದ ಒಪ್ಪತ್ತ ಇತ್ತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನ ದೋಸ್ತನ ಜೊತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಳ ಅನ್ನರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರ ಎಲ್ಲೆ ಹೊಂಟರೂ ’ ನಾನೂ..ಬರೋಕಿ’ ಅಂತ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಹಾಕೋ ಚಟಾ...

Read More

ರ್ರಿ…ಅನ್ನಂಗ ನಿಂಬದ h index ಎಷ್ಟ?

ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜಿ ಮುಂದ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ’ರ್ರಿ..ಅನ್ನಂಗ ನಿಂಬದ h index ಎಷ್ಟ ಅದ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆದೆ, ಒಂದು ನಾ ಈ h index ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಾ, ಮ್ಯಾಲೆ ನಂಗ ಹಿಂಗ ಗಂಡಂದರ ಪರಫಾರ್ಮನ್ಸ...

Read More

ಗಂಡ ತಡ್ಕೊಂಡಂಗ…ಕೆಲಸದೋರ ಯಾಕ ತಡ್ಕೋತಾರ.

ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ ಕಾಲ ಇತ್ತ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವ್ವ ಒಬ್ಬೋಕಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಗಂಡಾ-ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾ ಪ್ರೆಸ್ ನಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಬ್ಯಾರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಒಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಐದಕ್ಕ ಎದ್ದಳು ಅಂದರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತರ ತನಕ ದುಡಿಯೋಕಿ. ಅಕಿಗೆ...

Read More

ಬೂಟ ಕೊಡಸ್ತಿಯೋ…ಇಲ್ಲಾ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಯೋ?

ಒಂದ ಕಾಲದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅಂದರ ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿತ್ತ. ನಾ ಅಂತು ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತೇನಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಂಟಾಗ ಬೂಟ ಕೊಡಸ್ತಿ ಏನಪಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪಗ ಕೇಳಿದರ ’ಸುಮ್ಮನ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಗೊತಿಯೋ ಇಲ್ಲಾ ಬೂಟ ತೊಗೊಳ್ಯೋ’ ಅಂದ...

Read More

ಅನ್ನಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ?

ಹಂಗ ನಾ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಕಡ್ದಿ ಪೈಲವಾನ. ಈಗ ಏನೊ ಎರಡ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿ ಆಪರೇಶನ್ ಆದಮ್ಯಾಲೆ, ಅಂದರ ಹೆಂಡ್ತಿದ ಮತ್ತ, ಒಂದ ಚೂರ ಗಡತರ ಆಗೇನಿ ಅನ್ನೋದ ಬಿಟ್ಟರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಡರ ವೇಟ್ ಮನಷ್ಯಾನ. ನಮ್ಮಜ್ಜಂತೂ ನಾ ಸಣ್ಣಂವ ಇದ್ದಾಗ ’ನಾಯಿ...

Read More

ಬರೇ ಗೋತ್ರ ಬಿಟ್ಟರ ನಡಿಯಂಗಿಲ್ಲಾ,ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಡಬೇಕ…

ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ್ಕ ಫೇಸಬುಕ್ಕಿನಾಗ ಒಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಹಂಗ ಅಕಿ ಫೇಸಬುಕ್ಕಿನಾಗ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಭಾರಿ active, ಒಂಥರಾ ಫೇಸಬುಕನಾಗಿನ ಹೀರೆಮನಷ್ಯಾಳ ಅನ್ನರಿ. ಇನ್ನ ಲಾಕ್ ಡೌನ ಆದಾಗಿಂದಂತೂ ಗಂಡಂದೂ, ಮಗಳದೂ ಇಬ್ಬರದೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ