ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ…

’ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ’ ಇದ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿದ. ಅಕಿ ಹಗಲಗಲಾ ಹೇಳೋಕಿ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿ ಆಗೋದ ಬಾಣಂತನ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತ. “ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಗೊತ್ತ ಇದ್ದರು ನೀ ಯಾಕ ಮೂರ ನಾಲ್ಕ ಹಡದಿ,...

Read More

ರ್ರಿ… ಕುಕ್ಕರ ಸೀಟಿ ಎಷ್ಟ ಆದ್ವು….

ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಳೊ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗ ಇದರಂಥಾ ಅಗದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಂಗ ಅನಸ್ತದ. ಹಂಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಷ್ಟ ಸೀಟಿ ಹೊಡಿತ ಅನ್ನೊದನ್ನ ಎಣಸಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇತ್ತ ಕಲತದ್ದ ಗಂಡ ಸಾಕ. ಆದರ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ...

Read More

ನೀನ ಇತ್ತಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿಸ್ಗೊಂಡ ಹೋಗ್ವಾ….

ಇದ ಒಂದ ಎಂಟ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಜಸ್ಟ ದಣೇಯಿನ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳ್ಯಾಗ ಲಾಕಡೌನ ತಗದಿದ್ದರು, ನಾವು ಮನಿ ಕೆಲಸ, ಮನೆಯವರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಲಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಒಂದ ದಿವಸ ಮಟಾ ಮಟಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮಕ್ಕ ಪೂಣೆಯಿಂದ...

Read More

ವಿವಾಹ ಎಂಟು ತರಹ…ವಿರಹ 108 ತರಹ….

ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರಿ…ನಿಂಬದ ಮದ್ವಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾ ಟೈಪ್?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಂಗ ಗಾಬರಿ ಆತ, ಇಕಿ ಏನ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದರ ತಳಾ ಬುಡಾನ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ ಅದರಾಗ ’ನಿಮ್ಮ ಮದ್ವಿ’ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತಾಳ, ಇಕಿಗೇನ ನನ್ನ...

Read More

’ಮತ್ತ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗ…..ಚಟಾ-ಪಟಾ?’

ಹದಿನೈದ ದಿವಸದ ಹಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅತ್ಯಾನ ಮಗಗ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಹಸನ ಬರದಿದ್ದೆ, ಇದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕಥಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದ ಆ ಕನ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗ ರಿಜೆಕ್ಟ ಮಾಡ್ತ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದ...

Read More

ತಂಗಿ, ಏನ ಕಲ್ತೀವಾ…ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನ್?

ಹೋದ ಸಂಡೆ ಒಂದ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತ. ಅಲ್ಲಾ, ಹಂಗ ನಂಗೇನ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಾರದಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲಾ, ಇನ್ನೂ ವರಾ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತೇನಿ ಆ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ ಆದರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಏನ ಒಂದ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಿ ಕಟಗೊಂಡೆ...

Read More

ಏ….ನೀವ ಗಣಪತಿ ಯಾ ಭಾವ್ಯಾಗ ಕಳಸ್ತೀರಿ?

ನಾವ ಸಣ್ಣೋರಿದ್ದಾಗ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಸೋ ಹಬ್ಬ ಬಂದರ ಮುಗದಹೋತ, ಅದ ಒಂದs ನಮಗ ಗಂಡಸರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅನಸ್ತಿತ್ತ. ಹಂಗ ಮನಿ ಗಣಪತಿಕಿಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತ. ದಿವಸಾ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ನಾವ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ...

Read More

ಏನ್ ದೋಸ್ತ…ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತಿಯಲಾ

ಹೋದ ಶನಿವಾರ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಮಂಜ್ಯಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಂಗ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮಕಿದ ಒಪ್ಪತ್ತ ಇತ್ತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನ ದೋಸ್ತನ ಜೊತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಳ ಅನ್ನರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರ ಎಲ್ಲೆ ಹೊಂಟರೂ ’ ನಾನೂ..ಬರೋಕಿ’ ಅಂತ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಹಾಕೋ ಚಟಾ...

Read More

ರ್ರಿ…ಅನ್ನಂಗ ನಿಂಬದ h index ಎಷ್ಟ?

ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜಿ ಮುಂದ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ’ರ್ರಿ..ಅನ್ನಂಗ ನಿಂಬದ h index ಎಷ್ಟ ಅದ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆದೆ, ಒಂದು ನಾ ಈ h index ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಾ, ಮ್ಯಾಲೆ ನಂಗ ಹಿಂಗ ಗಂಡಂದರ ಪರಫಾರ್ಮನ್ಸ...

Read More

ಗಂಡ ತಡ್ಕೊಂಡಂಗ…ಕೆಲಸದೋರ ಯಾಕ ತಡ್ಕೋತಾರ.

ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ ಕಾಲ ಇತ್ತ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವ್ವ ಒಬ್ಬೋಕಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಗಂಡಾ-ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾ ಪ್ರೆಸ್ ನಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಬ್ಯಾರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಒಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಐದಕ್ಕ ಎದ್ದಳು ಅಂದರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತರ ತನಕ ದುಡಿಯೋಕಿ. ಅಕಿಗೆ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ