ಲೇ…ಕಾರ ಇದ್ದಷ್ಟ ಕಾಲ ಚಾಚ ಮಗನ.

ಜೀವನದಾಗ ಯಾವದ ಭಾಡಗಿಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನ ಎಂದೂ ಸ್ವಂತದ್ದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋದ ನಂದ ಒಂದ ಕಾಲದಾಗ principle of life ಇತ್ತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಸೈಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದರ ಇರಂಗಿಲ್ಲಾ,...

Read More

ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ?

ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಂದ ದಿವಸ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದ sms ಬಂತ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಮ್ಯಾಲೆ sms ಬರೋದ ಕಡಮಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಂಗೇನರ sms ಬಂದರ ಅದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟೀ ಇರ್ತದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರದ ಮೆಸೆಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರ...

Read More

ಪ್ಲೀಸ್….ಟೋಟಲ್ ‘ ಫುಡ್ ಬಿಲ್ ‘ ಕೊಡ್ರಿ

ಇದೇನಿಲ್ಲಾ ಅಂದರು ಹತ್ತ-ಹದಿನೈದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ. ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಒಬ್ಬಂವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳ್ಯಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಇದ್ದಂವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಫರ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಾ. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರ ಒಳಗ ಇಂವಾ ಒಂದನೇದಂವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಂಟೊಂವಾ. ಇಂವಾ...

Read More

ರ್ರೀ…ಖರೇ ಹೇಳ್ರಿ…..ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಣಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ?

ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜಿಗೆ ಮನಿಗೆ ಹೋಗೊ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ತಾಯಿ ಮಗಂದ ಜೋರ ಜಗಳ ನಡದಿತ್ತ. ಹಂಗ ಇದ ವಾರದಾಗ ಮೂರ ದಿವಸ ಇರೋದ. ನಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಸರತೆ ’ಮಗಾ ಈಗ ದೊಡ್ಡೊಂವ ಆಗ್ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ’...

Read More

ಮನೆ ’ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ’ಗೆ ಕೊಡುವದಿದೆ……..

ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದವನ ನಮ್ಮ ಶಂಬು ಮನಿಗೆ ಬಂದಾ, ದಿವಸಾ ಆರಾಮ ಎಂಟ-ಒಂಬತ್ತಕ್ಕ ಏಳೊಂವಾ ಇಷ್ಟ ಲಗೂ ಯಾಕ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಕಡೆ ಬಂದಾ ಅಂತ ’ಲೇ.. ದೋಸ್ತ ಯಾಕ ನಿದ್ಯಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಕಡೆ ಬಂದಿ...

Read More

ಒಗ್ಗರಣಿಗೆ ಸಾಸ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರ audit objection ಆಗ್ತದ.

ನಮ್ಮ ಮಾಮಾ ಒಬ್ಬೊಂವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾ, ಮೊನ್ನೆ ರಿಟೈರ್ಡನೂ ಆದಾ. ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ’ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ರಿಟೈರ್ಡ ಆಗ್ಯಾರ, ನಾಳಿಂದ ನೀ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಬರೋದ ಬ್ಯಾಡಾ’ ಅಂತ ಕೆಲಸ್ದೊಕಿನ ಅಗದಿ ಖುಶಿಲೇ ಬಿಡಸಿದ್ರ ಅತ್ತಲಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ನಮ್ಮ...

Read More

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಂಡ ಹಿಡದವನ ಜೊತಿ ಒಂದ ಸೆಲ್ಫಿ…..

ಈಗ ಒಂದ ಆರ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಒಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತ. ಒಬ್ಬೊಂವಾ ಮುಂದ ತನ್ನ ಅತ್ತಿ ಆಗೋಕಿ ಕೈಯಾಗ ಮೋಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ ’ಈಗ ನಾ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ ಮಾಡ್ತೇನಿ ಅದನ್ನ ನೀ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡ’ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತ. ಇನ್ನ ಮುಂದ...

Read More

ಜೂನ ಒಂದಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಕೈ ಎತ್ತರಿ….

ಇದ ಒಂದ ಮುವತ್ತೈದ-ಮುವತ್ತಾರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ್ಯಾಗಿಂದ ಗೊಂಜಾಳ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಹಜಮ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಐದನೇತ್ತಕ್ಕ ೫ ನಂ. ಸಾಲಿ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಘಂಟಿಕೇರಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾ. ಆವಾಗ ಸಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟ ಜೂನ...

Read More

ಇಲ್ಲಾ… ನಾ ಅಕಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗ ಚಾಳಿ ಬಿಟ್ಟೇನಿ

ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗ ಗಂಡಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಫಾರ ಚೇಂಜ್ ಜಗಳಾಡಲಾರದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೋಬೈಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ವಾಟ್ಸಪನಾಗಿನ ಮೆಸೆಜ್ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಇರಲಾರದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಫಾರವರ್ಡ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಗಿದ್ವಿ. ಅದರಾಗ ಲಾಕಡೌನ ಆಗಿ ಹಿಂಗ ಗಂಡ ತಿಂಗಾಳಾನಗಟ್ಟಲೇ ಮನ್ಯಾಗ ಬಿದ್ಕೊಂಡರ ಯಾ...

Read More

ಕೊರೊನಾದ್ದ ’ಕೈ’ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಾ ಹೇಳಪಾ

ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಿವಸಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆನ ಅವತ್ತಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲಾ, ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡೊ ಚಟಾ ಇರ್ತದ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ.ಹಂಗ ಅದರಾಗ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಾ, ’ಜ್ಯೋತಿಷಮ್ ನೇತ್ರಮುಚ್ಯತೇ’ ಅಂತಾರ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ, ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳೊದ ಅವಶ್ಯ,...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ