ಅಷ್ಟಕ್ಕ ಇಷ್ಟಾದರ ನಿಮ್ಮಜ್ಜನ ಕಷ್ಟಕ್ಕ ಎಷ್ಟ?

ನಾಳೆ, ಮಾರ್ಚ ೧೪ಕ್ಕ ’international maths day’ ಅದ. ಮೊನ್ನೆ ಈಗಿನ ಗಣಿತಕ್ಕ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗಿನ ಗಣಿತಕ್ಕ, ನಾವ ಕಲತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ಕಲಿತಿರೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟ ಫರಕ ಅದ ಅಂತ ಹಂಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಗಣಿತ, ಅದನ್ನ...

Read More

ಕ್ವಾರೆಂಟೈನಿನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಗಳು…ಲಾಕಡೌನಿನ ವೆಡಲಾಕಗಳು

ನಾಳೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಅಂತ. ಹಂಗ ಅದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತು ಅಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಲಗ್ನಾ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷ ಆದಮ್ಯಾಲೆ ಕಟಗೊಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಷ್ಟ ಜೀವಾ ತಿಂದರು ಒಂದ ಒಪ್ಪತ್ತನೂ ಏಕ ಪತ್ನಿ ವೃತ ಬಿಡಲಾರದ ಪಾಲಸೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ...

Read More

ಅದಕ್ಕ ಹೇಳೋದ…ಕಲತೊಕಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ.

ಇದ ಒಂದ ನಾಲ್ಕ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ನಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದ ತಡಾ ತಾನೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಸಲಿಕತ್ತ. ಹಂಗ MBA from symbiosis ಕಲತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದ ಡಿಗ್ರಿನರ...

Read More

ಕನ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಆಗೇತಿ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ…..

ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಒಬ್ಬಂವ ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾನ. ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ಅಂವಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಚಗಾರ ಇಸ್ಗೊಂಡರ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಟ್ಟರ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಿ ಆದಂಗ. ಅಲ್ಲಾ, ಹಂಗ ಅಂವಾ...

Read More

2020ರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು…ಕೋವಿಡ್ -19

…………. ನಾ ಗಡದ್ದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಸ್ಯಾನ ಫೋನ ಬಂತ, ನಾ ಎತ್ತೋದ ತಡಾ ’ಲೇ…ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನೋಡಿದೇನ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾ. ’ಏ..ಇಲ್ಲಲೇ…ಯಾಕ? ಮತ್ತ ಹೊಸಾ ಕೇಸ ಬಂತಿನ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ?’ ಅಂತ ಹೆದರಕೋತ ಕೇಳಿದೆ. ’ಲೇ ನಮ್ಮ...

Read More

ರ್ರೀ…ಕಾರಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರ ಬರಸ್ತಿರಿ?

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಹೆಂಗ ಕಾರ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೊದರ ಬಗ್ಗೆ ’ ಕಾರ ಇದ್ದಷ್ಟ ಕಾಲ ಚಾಚಬೇಕು’ ಅಂತ ಒಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಹಸನನ ಬರದಿದ್ದೆ. ಕಾರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರೋದಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಹಸನ ನಿಂತಿತ್ತ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಹಸನ ನನ್ನ...

Read More

ಯಾರರ ನನ್ನ ಗಂಡಗ ದೃಷ್ಟಿ ತಗಿರೇವಾ?

ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದುವರಿ- ಹನ್ನೆರಡ ಆಗಿತ್ತ, ಮೊಬೈಲ ರಿಂಗ ಆತ, ರಿಂಗ ಟೋನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿದ, ನಂಗೇನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಾ ತಲಿ ಕೆಡಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲಾ. ಆದರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಂಗ ಆಗಲಿಕತ್ತ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಗಡದ್ದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ “ಏ…ಏಳ...

Read More

ಕನ್ನಡ ಓದಿ ಕಲಿ…ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾ…

ಇದ ಒಂದ ಮೂರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಇನ್ನೇನ ಒಂದ ವಾರಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಶುರು ಆಗೋದಿತ್ತ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಟ ಮಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ಲು. ಅಕಿಗೆ ಅವರವ್ವ ’ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶುರು ಆಗ್ತದ, ಎಷ್ಟ ಬಡಕೊಂಡೆ ಸುಟ್ಯಾಗ ಅಂಕಲ್ಪಿ...

Read More

ಅಧಿಕ ಮಾಸದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ದಾನಾ ಕೊಡ್ರಿ………….

ಮೊನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರದ್ದ ಪಗಾರ ಆಗೋದ ತಡಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ “ರ್ರಿ…ಈ ತಿಂಗಳ ರೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕ, ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದ” ಅಂದ್ಲು. ಇಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ತಂದ್ಲಲೇ, ಮೊದ್ಲ ಕರೊನಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸೆಶನ ಒಳಗ ಎಕಾನಮಿ ಹಳ್ಳಾ ಹಿಡದ ಕರೆಕ್ಟ...

Read More

ಲೇ…ಕಾರ ಇದ್ದಷ್ಟ ಕಾಲ ಚಾಚ ಮಗನ.

ಜೀವನದಾಗ ಯಾವದ ಭಾಡಗಿಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನ ಎಂದೂ ಸ್ವಂತದ್ದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋದ ನಂದ ಒಂದ ಕಾಲದಾಗ principle of life ಇತ್ತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಸೈಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದರ ಇರಂಗಿಲ್ಲಾ,...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ