ಕ್ವಾರೆಂಟೈನಿನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಗಳು…ಲಾಕಡೌನಿನ ವೆಡಲಾಕಗಳು

Date : Friday, 12/02/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾಳೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಅಂತ. ಹಂಗ ಅದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತು ಅಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಲಗ್ನಾ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷ ಆದಮ್ಯಾಲೆ ಕಟಗೊಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಷ್ಟ ಜೀವಾ ತಿಂದರು ಒಂದ ಒಪ್ಪತ್ತನೂ ಏಕ ಪತ್ನಿ ವೃತ ಬಿಡಲಾರದ ಪಾಲಸೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಅಂತೇನಿ. ಆದರು ಹೋದ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ್ವಾರೆಂಟೈನಿನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಗಳು…ಲಾಕಡೌನಿನ ವೆಡಲಾಕಗಳು

Date : Friday, 12/02/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾಳೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಅಂತ. ಹಂಗ ಅದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತು ಅಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಲಗ್ನಾ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷ ಆದಮ್ಯಾಲೆ ಕಟಗೊಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಷ್ಟ ಜೀವಾ ತಿಂದರು ಒಂದ ಒಪ್ಪತ್ತನೂ ಏಕ...

Read More

ಅದಕ್ಕ ಹೇಳೋದ…ಕಲತೊಕಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ.

Date : Friday, 29/01/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ನಾಲ್ಕ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ನಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದ ತಡಾ ತಾನೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಸಲಿಕತ್ತ. ಹಂಗ MBA from symbiosis ಕಲತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ ಮೆಂಬರ್...

Read More

ಕನ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಆಗೇತಿ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ…..

Date : Thursday, 14/01/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಒಬ್ಬಂವ ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾನ. ಸಂಚಗಾರ ಸಂಜ್ಯಾ ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ಅಂವಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಚಗಾರ ಇಸ್ಗೊಂಡರ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚಗಾರ ಕೊಟ್ಟರ ಕೆಲಸ...

Read More

2020ರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು…ಕೋವಿಡ್ -19

Date : Thursday, 24/12/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

…………. ನಾ ಗಡದ್ದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಸ್ಯಾನ ಫೋನ ಬಂತ, ನಾ ಎತ್ತೋದ ತಡಾ ’ಲೇ…ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನೋಡಿದೇನ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾ. ’ಏ..ಇಲ್ಲಲೇ…ಯಾಕ? ಮತ್ತ ಹೊಸಾ ಕೇಸ ಬಂತಿನ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ?’...

Read More

Photography