’ರ್ರಿ…..ಅವರು ನೀವು ಒಂದ ವಾರ್ಗಿ ಏನ? ’

Date : Tuesday, 12/09/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಾನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ಗದ ಬೈಲಿಗೆ ದಂಪತ್ ಹೋದಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತಿ ಒಂದನೇತ್ತಾದಿಂದ ಏಳನೇತ್ತಾ ತನಕಾ ಕಲತ ಪರ್ವೇಜ್ ಭೇಟ್ಟಿ ಆದಾ. ನನ್ನ ನೋಡಿದವನ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಜೋರಾಗಿ’ಲೇ….ಭಟ್ಟಾ…ನಿಲ್ಲಲೇ ಮಗನ…….. ನೋಡಿದರೂ ನೋಡಲಾರದಂಗ ಹೋಗ್ತಿ ಅಲಾ…..’ ಅಂತ ಒದರಿದಾ. ಹಂಗ ನನಗ ಅಂವಾ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

’ರ್ರಿ…..ಅವರು ನೀವು ಒಂದ ವಾರ್ಗಿ ಏನ? ’

Date : Tuesday, 12/09/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಾನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ಗದ ಬೈಲಿಗೆ ದಂಪತ್ ಹೋದಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತಿ ಒಂದನೇತ್ತಾದಿಂದ ಏಳನೇತ್ತಾ ತನಕಾ ಕಲತ ಪರ್ವೇಜ್ ಭೇಟ್ಟಿ ಆದಾ. ನನ್ನ ನೋಡಿದವನ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಜೋರಾಗಿ’ಲೇ….ಭಟ್ಟಾ…ನಿಲ್ಲಲೇ...

Read More

ಆರತಿ ಹಾಡ ಬರೋ ಮುತ್ತೈದಿನ್ನ ಕರೀರಿ…..

Date : Friday, 01/09/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕಥಿ. ಇನ್ನೇನ ಶ್ರಾವಣ ಮುಗದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಬರೋದಕ್ಕ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೌಶಿದ ಫೋನ್ ಬಂತ, ಇನ್ನ ಅಕಿ ಫೋನ್ ಬಂತಂದರ ನಂಗಂತೂ ಅಸಿಡಿಟಿನ ಆಗ್ತದ ಯಾಕಂದರ,...

Read More

ಆ ಸುಡಗಾಡ ಡೈಟ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಒಪ್ಪತ್ತ-ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ………….

Date : Thursday, 24/08/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡೈಟ್ ಮಾಡೋದ ಒಂದ ಚಟಾ ಆಗೇದ. ಹಂಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮ್ಯಾಲೆ ಡೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಆ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ.ಇನ್ನ ಈ ಡೈಟಗೆ ಲಿಂಗ್ ಭೇದ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡರು ಇದನ್ನ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ...

Read More

ಶ್ರಾವಣದಾಗ ಅಧಿಕ ಬಂದರ ಗೌರಿ ಗತಿ ಏನ್ರಿ?

Date : Thursday, 13/07/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಮೂರ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಟೈಮ ಒಳಗ ಹೊಸಾ ಪಂಚಾಂಗ ಬಂತ. ಹಂಗ ಯುಗಾದಿ ದಿವಸ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಒಂದ ಚೂರ ಓದಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಂಚಾಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸೀದಾ...

Read More

Photography