ಪಾಟೀಲರ ಪೈಕಿ ಯಾರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀರಿ?

ಇದ ಒಂದ ಹದಿನೈದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ, ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅನ್ನೋವಂದ ಲಗ್ನ ಇತ್ತ. ಹಂಗ ಅವಂಗ ಒಬ್ಬೊಂವ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೆ ಇದ್ದಾ, ಅದರಾಗ ಇವರ ಗೌಡಕಿ ಮನೆತನದವರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಣ್ಣಾ-ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರದೂ ಒಮ್ಮೆ ಲಗ್ನಾ ಹೂಡಿದರು. ಅಣ್ಣಗ...

Read More

Please…ನಂದೂ ಒಂದ facebook ಅಕೌಂಟ ಮಾಡ್ರಿ

ಒಂದ ನಾಲ್ಕೈದ ವರ್ಷ ಆತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ’ರ್ರೀ..ನಂದು ಒಂದ ಫೇಸಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ’ ಅಂತ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಾಳ. ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಅಕಿ ವರ್ಷದಾಗ ಹತ್ತ ಸರತೆ ಅಂತಾಳ ಖರೆ ಆದರ ನಾ ’ಏ, ನಿಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನೀರ…ಅದ ಕೆಟ್ಟ...

Read More

ನೀ ಅಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಾನರ ಅನ್ನ…ಇಲ್ಲಾ ನನಗ ಅಣ್ಣಾನರ ಅನ್ನ

ನಾ ಹೇಳ್ತೇನಿ ಇದ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದರಾಗೂ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಇರೋ ಯುನಿವರ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲೇಮ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದ ಹದಿನೈದ-ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡಸಿಗೊತ ಹೊಂಟಿರ್ತೇವಿ, ಇತ್ತಲಾಗ ನಮಗ ಒಂದ- ಎರಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಲೇವಲಗೆ ಬೆಳದಿರ್ತಾವ,...

Read More

ದೋಸ್ತ…ಅವರ ನೈಂಟಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಸಿದ್ದಕ್ಕ…ಇವರ ನೈಟಿ ಬ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ

ಈಗ ಒಂದ ಎರಡ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಪೇಪರನಾಗ ಒಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತ, ಸುದ್ದಿ ಏನಪಾ ಅಂದರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದ ಹಳ್ಯಾಗ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹಗಲ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ’ನೈಟಿ’ ಹಾಕೊಳಂಗಿಲ್ಲಾಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಕಾನೂನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ. 6 am to...

Read More

ರ್ರಿ…..ನ್ಯೂ ಇಯರ ರೆಜುಲೇಶನ್ಸ ಏನ್ಮಾಡ್ಲೀ?

ಈಗ ಒಂದ ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ’ರ್ರಿ…ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂ ಇಯರಗೆ ನಾ ರೆಜುಲೇಶನ್ಸ ಏನ್ಮಾಡ್ಲೀ?” ಅಂತ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಾಳ. ಅಕಿ ಮಾತ ಕೇಳಿದರ ಯಾರರ ಅಕಿ ಏನ ಜೀವನದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡನ ಮಾತ ಕೇಳೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕ ಇಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟ...

Read More

ಏನಪಾ, ಅಪ್ಪಾರ ಹೋದ್ರಂತ….ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಮ ಅಲಾ?

ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ ಎರಡ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪಾ 79ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ತೀರಕೊಂಡಾ. ಹಂಗ ನಾ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ನಿಧನವಾರ್ತೆ ಒಳಗ ಹಾಕಸಿದ್ದೆ ಖರೆ ಆದರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಮೆಂಟೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ಓದಂಗಿಲ್ಲಾ ಬರೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಓದತಾರ ಅವರಿಗೆ...

Read More

ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಬಂದ ಆಗೇದ, ಬಾಡಿ ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಡ ಬರ್ರಿ…..

ಇದ ಒಂದ ಐದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ ಒಂದ ದಿವಸ ಸಂಜಿಮುಂದ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಅರಣ್ಯಾಂದ ಫೋನ ಬಂತ. ಅವರಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬೋಕಿ ಸಿರಿಯಸ್ ಇದ್ಲು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಕೋತ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ RIP..RIP ಅನ್ಕೋತನ ಫೋನ ಎತ್ತಿದೆ. ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ...

Read More

ರ್ರೀ… ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಪಾಸವರ್ಡ್ ಏನರಿ?

ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೆಂಡಂದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡಾ, ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಸರ ಪಾಸವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅಂತ ನಂಬಕಿನ ಇರಂಗಿಲ್ಲಾ, ಅವರ ಮೊದ್ಲ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹೆಸರ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ ಫ್ರೇಂಡ್ ಹೆಸರ ಹಾಕ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಾ ಗಂಡನ ಲೇಡಿ ಸೆಕ್ರೇಟರಿ...

Read More

ಈ sensex ಮಾರಿ nifty ತೊಗೊರಿ…..

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಪಕ್ಕೂನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದ ಮದ್ವ್ಯಾಗ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ಲು, ನಾ ಹಂಗ ಸಹಜ ’ಯಾಕ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಮದ್ವಿಗೆ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ತಪ್ಪಾತ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಿ ಗಂಡನ ಪುರಾಣ ಚಾಲು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ’ಯಪ್ಪಾ, ಏನಪಾ ನಿನ್ನ...

Read More

ಈ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪರ್ವಗಳು……….

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳೊ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋತ, ಇವತ್ತ ನವೆಂಬರ್ ೧೭ ಅಂತ ಓದಿದ್ದ ತಡಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ “ಲೇ..ಇವತ್ತೀಗೆ ೧೮ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಮದವಿ ಸಂಬಂಧ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿತ್ತು” ಅಂತ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ