ದೊಸ್ತ..ಅದಕ್ಕ ದ್ರೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರ.

ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ರಾಹುಲ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾ, ಅವಂದ ಎಂಗೇಜಮೆಂಟ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ ಒಂದ ವಾರ ಆಗಿತ್ತ ಅಂವಾ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಹುಡಗಿ ಗುಂಗಿನಾಗ ಇದ್ದಾ. ಹಂಗ ನಾ ಹುಡಗಿ ಫೋಟೊ ಫೇಸಬುಕ್ಕಿನಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಖರೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಫೇಸಬುಕ್ಕಿನಾಗ...

Read More

ಡಬ್ಬ ಮಲ್ಕೊಂಡರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸ ಬಿಳ್ತಾವ….

“ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಂಗ ಎಷ್ಟ ಸಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕ, ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾರ ಅಂಗಾರ ಹಚಗೊಂಡ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಾ” ಅಂತ ದಿವಸಾ ನಮ್ಮವ್ವ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾರ ಒದರೋದ ಅಗದಿ ಕಾಮನ್, ಹಂಗ ಅತ್ತಲಾಗ ನಮ್ಮವ್ವ ಒದರೋ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉಚ್ಚಿ...

Read More

ಕಸಬರಿಗೆ ಅಂದೋಲನದಿಂದ crossed legs movement…..

ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜಿಗೆ ನಾ ಮನಿಗೆ ಬರೋದ ತಡಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರೀ, ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪಡಸಾಲ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು” ಅಂದ್ಲು. ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆಗಿ “ಯಾಕಲೇ, ಹೋದ ವಾರದಾಗರ ಮೂರ ದಿವಸ ಹೊರಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮತ್ತ ಮೂರ ದಿವಸ ಹೊರಗ...

Read More

ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಚಾಂಗ್…………..

ಈ ಸುಡಗಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದ ಯಾರ ಕಂಡ ಹಿಡದರೋ ಏನೋ ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನ ಸಾಕ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೆದ. ಅದರಾಗ ಅರ್ಧಾ ಫೇಸಬುಕನಿಂದ ಹಳ್ಳಾ ಹಿಡದಿದ್ವಿ ಇನ್ನ ಅರ್ಧಾ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಂದ ಹಳ್ಳಾ ಹಿಡದ ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಇನ್ನೊಂದ ಮಜಾ ಅಂದರ...

Read More

ಸೀಜರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಮಸ್ಟ ಬಿ ಅಬೊವ್ ಸಸ್ಪಿಸಿಯನ್

ರಾಮ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿಗೊಂಡ ಸುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ದಣೇಯಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾ, ಎಲ್ಲಾ ಛಲೋ ನಡದಿತ್ತು, ಅವಂಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೆ ಏನ ಅನಸ್ತೊ ಯಾಕ ಅನಸ್ತೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಜನಾ ನನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ...

Read More

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿರುವ ಕನ್ನಡಕಗಳು…………

ನನಗ ಚಸ್ಮಾ(ಕನ್ನಡಕ) ಬಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತ. ನಾ ಕೆ.ಇ.ಸಿ ಇಂಟರ್ವಿವಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ’ತಮ್ಮಾ, ನಿಂದ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ’ ಅಂತ. ಹಂಗ ನಂಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ ಕಂಡರೂ ದೂರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ...

Read More

ಯಾವದರ ಒಂದ ISO standard ಗಂಡ ಇದ್ದರ ನೋಡ್ರಿ………

ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರಾಜಾ ಬಂದಿದ್ದಾ, ಪಾಪಾ ಭಾಳ ದಿವಸಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತ ನಮಗೇಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನ ತಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಮಗಾ ’ಏ, ಎಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗರಲೇ’ ಅಂತ ನಮಗ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದಾ. ಇಂವಾ ಯಾಕ ಈ...

Read More

ನಿಮ್ಮ ಮನಿಯವರದ I.Q ಎಷ್ಟ?

ಮೊನ್ನೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗ ಒಂದ ಹೊಸಾ ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇನ್ನ ಮುಂದ ಯಾರ ಗವರ್ನರ್ ಇಲೆಕ್ಷನಗೆ ನಿಲ್ಲತೀರಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮ I.Qದ ಪ್ರೂಫ ತೋರಸಬೇಕು, ಹಂಗ ಇಷ್ಟ ಮಿನಿಮಮ್ I.Q ಇದ್ದರ ಇಷ್ಟ ಇಲೆಕ್ಷನಗೆ...

Read More

ಏನ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಬರನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಹೊರಗ ಬರೋದಕ್ಕ ಕಾಲಾಗ ಕಸಾ ಕಸಾ ಹತ್ತಲಿಕತ್ತ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿವಸಾ ಕ್ಯಾಗಸ ಹೊಡಿಯೋಕಿ ಇವತ್ತ ಯಾಕ ಇನ್ನು ಹೊಡದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಾ ಅಕಿಗೆ “ಏ,ಪ್ರೇರಣಾ..ಇವತ್ತ ಯಾಕ ಇನ್ನೂ ಕಸಾ ಹುಡಗಿಲ್ಲಾ” ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ಅಕಿ “ಕಸಾ...

Read More

2012ಗೆ ’ಎಂಡ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಆಗಿದ್ದರssss…?

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳೊ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರಿ, ಇವತ್ತ ತಾರಿಖ ಎಷ್ಟು?” ಅಂದ್ಲು. ಹಂಗ ಅಕಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೇಟ ಬಗ್ಗೆ ತಲಿಕೆಡಸಿಗೊಳ್ಳೊದ ಒಂದು ಅಕಿ ಡೇಟ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಾ ಏಳನೇ ತಾರಿಖಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅದು ನನ್ನ ಪಗಾರ ಕ್ರೇಡಿಟ್...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ