ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಕೊನೇಯ ದಿನಗಳು…………..

ಇದ ಪ್ರಹಸನ ಅಲ್ಲಾ, ಪ್ರವಚನಾ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಾ ಆದರ ಈ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಉದ್ಧಾರ ಆದರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರದಿದ್ದ. ಹೆಂಗ ಜೀವನದಾಗ ಬಾಲ್ಯ, ಪ್ರೌಡ, ಯೌವ್ವನ ಮತ್ತ ವೃದ್ದಾಪ್ಯ ಅಂತ ನಾಲ್ಕ ಘಟ್ಟ ಇರ್ತಾವ...

Read More

ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್, ಇಲಿಗೆ e-ಟೆಂಡರ್…ನಾಯಿಗೆ ’ನಸಬಂದಿ’

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಪೇಪರನಾಗ ಒಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತ, ಅದೇನಪಾ ಅಂದರ ’ಸತ್ತ ಇಲಿ ವಾಸನಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯೋ ಜಾಗಾ ಶಿಫ್ಟ ಆತಂತ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವತಃ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಸತ್ತದ್ದ ಇಲಿನರ ಹಿಡದ ಹೊರಗ ಹಾಕರಿಪಾ’ ಅಂತ...

Read More

ಹತ್ತಿ ಕಟಗಿ, ಬತ್ತಿ ಕಟಗಿ..ಪಂಚಂ ಪಗಡಂ…’ಕನ್ನಡ ಗುಳುಂ’

ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕ ಒಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಸಾಲಿಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತನ ಇದ್ದಾ. ನಾ ಅವಂಗ ’ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾ ಗೆಸ್ಟ-ಗಿಸ್ಟ ಅಂತ ಹೊಗೊಂವ ಅಲ್ಲಾ, ಹಂತಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿನೂ ಅಲ್ಲಾ’ಅಂತ ಎಷ್ಟ...

Read More

ಲೇ….ಗೋಕುಲ ರೋಡನಾಗ ಪೋಲಿಸರ ನಿಂತಾರೇನ ನೋಡ?

ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದ-ಹನ್ನೊಂದುವರಿ ಆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ್ಯಾ ವೈಟ ಹಾರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗ ಇಳದಂವನ ಸೀದಾ ಫೋನ ತಗದಾ. ನಾ ಅಂವಾ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನಿ ತನಕ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ...

Read More

ನಮ್ಮನಿಯವರ ಹುಡುಗಿ ಓಡಿಸ್ಗೊಂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ…..

ಒಂದ ಐದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ, ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಒಬ್ಬಂವ ಒಂದ ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾ. ಇಂವಾ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಧಾರವಾಡಿ. ಅಗದಿ eligible bachelor…ಹುಡುಗಿನೂ made for each other ಅನ್ನೊಂಗ ಇದ್ದಳು ಆದರ ಅಕಿ ಮಾರವಾಡಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ...

Read More

ರ್ರೀ…’ಗ್ರ್ಯಾಂಡಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ’ ಕ್ಕರ ಬರ್ತಿರೇನ್?

ಒಂದ ಹದಿನೈದ ದಿವಸದ ಹಿಂದ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ “ರ್ರಿ…ನಾಡದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅದ….ಅದಕ್ಕರ ಬರ್ತಿರೊ ಇಲ್ಲೊ ನೋಡ್ರಿ” ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂದ್ಲು. “ಲೇ…ಗ್ರ್ಯಾಂಡಪೇರೆಂಟ್ಸ ಡೇ ನೋ ಇಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ನೊ?” ಅಂತ ನಾ ಅಂದರ “ಪೇರೆಂಟ್ಸ್...

Read More

ಲೇ…ಯಾರರ ಶ್ರಾವಣಾ ಬಿಡಸ್ರಿಲೇ.

ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಪವ್ಯಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾ, ಅಲ್ಲಾ ಒಂದ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತ ಮಗಂದ ಫೊನಿಲ್ಲಾ ಏನಿಲ್ಲಾ, ಹಂತಾವ ಇವತ್ಯಾಕ ಫೋನ ಮಾಡಿದಾಪಾ ಅಂತ ನಾ ಫೋನ ಎತ್ತಿದರ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ “ಲೇ..ಭಾಳ ದಿವಸಾತಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಕೂತೇಲ?...

Read More

ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಸಂಗಿಲ್ಲಾ….ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ.

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪುಣಾ ಮಾಮಾ ಭಾಳ ದಿವಸದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರದ ಭೆಟ್ಟಿ ಅಪರೂಪ. ಅವರ ಇತ್ತಲಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ ನಾವ ಅತ್ತಲಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ. ಇನ್ನ ಯಾವದರ ತಪ್ಪಸಲಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರ ಹತ್ತ ದಿವಸದಾಗಿನವರ ಹೋದರ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಡಲಾರದಂತಾ ಮದುವಿ,...

Read More

ರ್ರೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ….ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ ಸೆಲ್ಫಿ whatsapp ಮಾಡ್ರಿ…

“ರ್ರಿ..ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?” “ಲೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನಾಗ…ಅದೇಷ್ಟ ಸರತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ…ICUದಾಗ ಫೋನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲಾ.. ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲಾ” ಅಂತ ನಾ ಅಕಿ ಐದನೇ ಸರತೆ ಫೋನ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿಟ್ಟಲೇ ಹೇಳಿದೆ. “ಅಲ್ಲರಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದ ಆರ ಗಂಟೆಕ್ಕ ಹೋಗಿರಿ, ಒಂಬತ್ತಾತು….. ಮತ್ತ...

Read More

ನಮ್ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದ ಎಲ್ಲರ ಪಿ.ಜಿ ನೋಡಲೇ

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿ.ಜಿ. ಫೋನ ಮಾಡಿದ್ದಾ, ಇಂವಾ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಇರ್ತಾನ. ಒಂದ ಕಾಲದಾಗ ಕೊತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜನಾಗ ನನ್ನ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕ್ಲಾಸಮೇಟ್ ಇದ್ದಾ. ಭಾರಿ ಶಾಣ್ಯಾ ನನ್ನ ಮಗಾ. ಹಂಗ ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರನಂವಾ ಖರೆ ಆದರ ದೊಡ್ಡ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ